Apideck
Absentiemanager

Apideck & Absentiemanager integration

About Apideck

Apideck is the fastest way for SaaS and Cloud companies to launch own your very own marketplace & partner portal in hours instead of months.

About Absentiemanager

Absentiemanager is de alles-in-één oplossing voor verzuim binnen uw organisatie! De applicatie is geschikt voor het registreren van verzuimdata en is tevens een analyse- en sturingsinstrument bij de aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Don't want to wait? Sign up to receive early access.

Apideck enables you to set up your own ecosystem in minutes instead of months of development time.